15 years lawyer BG

Сподели

пред Bloomberg TV Bulgaria, Бизнес старт, 19 април 2016


Процедурата за дерегистрация на МПС без задължителна застраховка - все още неясна

Процедурата за дерегистрация на МПС, при изтекла валидност на застраховката "Гражданска отговорност" на МПС все още не е изяснена. Тази разпоредба е дискусионна и спорна и тепърва ще видим как ще се прилага. Това каза експертът в областта на застрахователното право адв. Христо Василев в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria. 

Въпреки някои спорни моменти в новия Кодекс за застраховането (КЗ), той е „стъпка в правилната посока“ за синхронизиране на българските и европейски застрахователни практики, каза още Василев.

Според адвоката, недоволството на т.нар. сезонни водачи на МПС до някъде има своите основания, но от друга страна „няма как те да бъдат поставени в привилегировано положение спрямо останалите“.

Друг спорен текст в новия КЗ е, че вече застрахованите лица трябва първо да обърнат претенцията си към застрахователя, а след това пред съд. Това удължава пътя на разрешаването на спорни казуси.

При застраховката „Гражданска отговорност“ на МПС, преди пострадалите при пътно произшествие имаха право да предявят претенции за обезщетение първо пред съда, а сега ще трябва да се обърнат преди това към застрахователя, обясни адвоката.

„Застрахованият трябва първо да уведоми застрахователя, да претендира застрахователно обезщетение, да докаже с документи претенцията си и след това да се обърне към съда“.


По думите на госта, застрахователните обезщетения в някои сфери все още са много малки. „Обезщетенията при телесна повреда и смърт са твърде малки в сравнение с европейските изисквания и 90% се решават в съда. Ако застрахователят предлага една трета от реалното обезщетение, в съда може да се получи 100%. Съдът присъжда най-високите обезщетения, но все пак съдебните дела отнемат време“.

Вижте целия видео материал:

hristo vasilev


“Съдебен спор” от 23.09.2012г. – 86 епизод с култовото име “Осиновиха детето ми” и по отзиви на приятели и познати се е получило интересно предаване с моето скромно участие. В предаването бяха разгледани сложните взаимоотношения дете-родител в морален, етичен, правен аспект, през призмата на съответната правна уредба, която се отнася до конкретния случай и неговите особености. Случаят се оказа деликатен и тежък за майката, която не е полагала адекватните грижи за детето си и не е могла да осигури подходяща среда в която да бъде отгледано и да расте, но бях морално удовлетворен, че след предаването успях все пак да и обясня какви са и правата и казах какво би могла да направи за да запази отношенията си с дъщеря си и да защити за в бъдеще правата си на майка.

izqvi 1

izqvi 2


Денят отблизо с Мария Андонова – 12 ноември 2012г.

Бях гост в предаването “Денят отблизо с Мария Андонова” и дискутирахме въпроси относно трудови и осигурителни права на работника и служителя. Който се интересува може да види разговора тук:


Коментар на Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. във вечерната емисия на „Нюз 7”.

На 28.02.2014г. във вечерната емисия на „Нюз 7” коментирам правните аспекти и последици на Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. по тълкувателно дело № 1 от 2013г. на Върховния административен съд.

Тълкувателното решение по същество разглежда законността на установяване на нарушения с мобилни камери по пътищата. Върховният административен съд решава дали в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) техническото средство, установяващо и заснемащо нарушение, следва ли да бъде монтирано само стационарно, или може да бъде и мобилно? Върховният административен съд с решението прие, че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган.


“Съдебен спор” от 01.03.2013г. – 191 епизод

На 01.03.2014г. участвам като служебен защитник на ответницата в 191 епизод на предаването „Съдебен спор” – „Измамиха ме с 270 000 лева”. Ищцата Галина Велидолска е подведена измамнически от ответницата Маргарита Георгиева да извършват съвместен бизнес – внос на играчки от Китай. За да финансира съвместния бизнес Галина Велидолска е накарана от ответницата да ипотекира двете си жилища във Варна в полза на две търговски дружества, като на едното управител е самата Галина. Усвояват се два големи банкови кредита, които впоследствие спират да се плащат от дружествата и Галина изпада в безизходица, както и пред угрозата да загуби жилищата си. По този повод се обръща към телевизията и „Съдебен спор” за даване на публичност на проблемите си и в търсене на изход от създалата се тежка ситуация.


„Граждански контрол”

На 24.04.2014г. съм поканен в предаването „Граждански контрол”. Разглеждаме с водещата темата „Малкия човек срещу системата”. Според мен много сполучлива и подходяща тема за времето и страната в която живеем защото всеки от нас се е сблъсквал със системата, която храни и толерира всякакви административни неуредици, бюрократични спънки и формализъм от всякакво естество, от което страдат обикновените хора. В случая говорим за гражданските и трудови права на майките, една от най-уязвимите социални групи в обществото.


Телевизионно правно предаване „Директно по правни въпроси” от 01.07.2014г. на телевизия „Скат”.

Поканен съм като гост и с водещата адвокат Мария Колева обсъждаме осигурителни въпроси и гарантирани ли са влоговете по закона за гарантиране на влоговете в банките във връзка със състоянието на Корпоративна търговска банка.


Сутрешен блок на Радио „Христо Ботев” от 17.07.2014г.

В качеството си на специалист по застрахователно право отговарям на въпроси на водещите относно изплащане на обезщетенията по застраховки „Автокаско” във връзка с щети от градушката на 08.07.2014г. Разяснявам правата на пострадалите и техните възможности за съдебно предявяване на искове при евентуален отказ за плащане.


Съдебен спор – 228 епизод „Дъщеря ми ме тормози” от 06.09.2014г.

Явих се в качеството си на служебен защитник на дъщерята като в предаването разгледахме един сложен комплекс от преплетени емоционални, родствени и имуществени отношения и връзки. Особено драматични и интересни за зрителите бяха емоционалните отношения между майка и дъщеря и тяхната история.

Гледайте видеото през този линк: Съдебен спор – епизод 228 с Адвокат Христо Василев