15 years lawyer BG

Сподели

hong kong

Лекция на тема проидобиване гражданство за инвестиции и особеностите относими към притежателите на Британски паспорти от отвъдморските територии (British Overseas Teritorries). За повече подробности, моля посетете http://www.bulgarian-citizenship.org/hong-kong-2018

zagranitsa expo

Екипът на кантората участва в Международното Имиграционно Експо, което се проведе в гр. Киев, Украйна на 30.09.2016г. и 01.10.2016г.

Краят на офшорната ера – Стандартът за Автоматичен Обмен на Информация (или Common Reporting Standard (CRS)), FATCA и новите предизвикателства към финансовата и банковата тайна. Българска фондация – защо би могла да ви е необходима?

Отговор: Този въпрос следва да се разреши съгласно Указание №24-00-10/30-06-09 на изпълнителния директор на НАП във връзка с възникнали въпроси относно прилагането в практиката на чл.19 от ДОПК в случаите когато не е подадена декларация ца целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване.

Трудовият договор е съглашение по силата на което едно лице, носител на работна сила и друго лице или неперсонифицирано образувание, по силата на което носителят на работната сила се задължава да предоставя работна сила при спазване на определена дисциплина, а другото лице – да осигурява условия за извършването на работата и да заплаща възнаграждение.

В сегашната световна икономическа криза особено важен и наболял е въпросът за разплащанията между стопанските субекти и така наречената голяма междуфирмена задлъжнялост. Какво да направим за да съберем вземанията си? Кой е най-добрия подход?

Коректни ли са застрахователите в България. Това е въпросът, който вълнува всички, сключили застрахователни полици и претърпели вреди от застрахователни събития. За съжаление след претърпяване на вреди от застрахователно събитие...

Глобалната икономическа криза през 2008г. сложи край на безконтролното харчене на фирмите и на опиянението от инвестиционния бум. Главната задача в новата икономическа ситуация стана съхранението на икономическия растеж и оцеляването при условията на...