15 years lawyer BG

Призвание Адвокат

Да инвестираш в добър адвокат означава сигурен успех. Правораздаването е продължителен и сложен процес. Ролята на адвоката e много важна. Да си добър адвокат е преди всичко призвание. Трябва да чувстваш адвокатската професия в кръвта си и да живееш с това. Да имаш професионалния талант и знания, с които да направиш точен анализ на конкретния случай. В адвокатската професия знанията се придобиват с времето и с цената на много усилия. Законите и съдебната практика са променят, но адвокатът винаги трябва да е подготвен за това. Добрият адвокат притежава смелостта и дързостта да защитава докрай правата на клиента, защото винаги има шансове за победа. 

Адвокатът трябва да прояви творческо, креативно мислене за да може да разчупи консервативните шаблони на съда и дори на ръба на закона да защити интересите на клиента си. Решаващо е процесуалното поведение на адвоката в съдебната зала. В съда страните са равни, но добрият адвокат прави разликата между тях в процеса.

Сподели